fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Dyrektor

OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLNY, TERAPEUTA RĘKI - DYREKTOR PLACÓWKI

 

mgr Mirosław Wiśniewski

 

- Nauczyciel przedszkolny z przygotowaniem pedagogicznym
/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju/

 

- Oligofrenopedagog
/Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu/

 

- STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO - NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

 

- Terapeuta ręki

 

- Pomysłodawca, założyciel, dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Effectis"

 

 

Ukończył studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

 

 

Uczestnik licznych konferencji, kursów, szkoleń oraz warsztatów pogłębiających wiedzę w temacie zaburzeń ze spektrum autyzmu w szczególności autyzmu oraz Zespołu Aspergera, współwystępujących sprzężeń, trudnych zachowań, m.in.:

 

 • ABC Autyzmu;
 • Terapia i edukacja dzieci z autyzmem - Kurs edukacyjny dla rodziców;
 • Analiza zachowania;
 • Trudne zachowania u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci /dom, przedszkole, szkoła,.../;
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - na podstawie 8 książeczek Carole Sutton;
 • Praca z dzieckiem autystycznym - "Krok do samodzielności";
 • KROK PO KROKU do samodzielności  - program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem;
 • KROK PO KROKU - Kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem;
 • Praca z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Praca z nadpobudliwym dzieckiem;
 • Praca terapeuty cienia-asystenta dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • Dziecko z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;
 • AAC - Jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem;
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu;
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych;
 • Diagnoza funkcjonalna - profil psychoedukacyjny PEP - r;
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po 1 września 2018;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej;
 • Konferencja szkoleniowa "Drogi i Mosty" - Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD;

 

oraz:

 • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych;
 • Kurs elementarny "Pierwsza pomoc";
 • 8-miesięczne seminarium: Akademia Dyrektora - Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową;
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
 • Szkolenie w dziedzinie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rad (UE)2016/680 oraz 2016/679;

 

 

...a przede wszystkim doświadczony ojciec 6 letniego chłopca z autyzmem.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502