fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Dyrektor NPP Effectis

Dyrektor NPP Effectis

 

mgr Monika Wiśniewska

 

* Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny z przygotowaniem pedagogicznym - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju. Stopień awansu zawodowego - Nauczyciel kontraktowy

* Pedagog specjalny / Oligofrenopedagog - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu

* Trener TUS

* Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą


Uczestniczka licznych konferencji, kursów, szkoleń oraz warsztatów pogłębiających wiedzę w temacie zaburzeń ze spektrum autyzmu w szczególności autyzmu oraz Zespołu Aspergera, współwystępujących sprzężeń, trudnych zachowań, m.in.:

* ABC autyzmu;

* Terapia i edukacja dzieci z autyzmem - Kurs edukacyjny dla rodziców;

* Analiza zachowania;

* Trudne zachowania u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? /dom, przedszkole, szkoła/;

* Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? - na podstawie 8 książeczek Carole Sutton;

* Praca z dzieckiem autystycznym - "Krok do samodzielności";

* KROK PO KROKU do samodzielności  - Program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem;

* KROK PO KROKU - Kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem;

* Praca z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

* Praca z nadpobudliwym dzieckiem;

* Dziecko z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;

* Od Z do A - czyli zrozumieć zespół Aspergera;

* Praca terapeuty cienia - asystenta dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera;

* AAC - Jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą autyzmem;

* Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu;

* Picture Exchange Communication System (PECS) - Poziom 1;

* Picture Exchange Communication System (PECS) - Poziom 2;

* Badanie audiometryczne (Obsługa audiometru oraz określenie progów słyszenia pacjenta);

* M-CHAT-R/F - Praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;

* VB-MAPP - Ocena umiejętności i planowanie terapii;

* Diagnoza funkcjonalna - Profil psychoedukacyjny PEP-R;

* PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu;

* IPET - Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;

* TUS – Trening Umiejętności Społecznych (Trener TUS);

* Praca nad normami społecznymi (w aspekcie TUS);

* W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne;

* Konferencja szkoleniowa "Drogi i Mosty" - Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD;

* Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy. Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego;


oraz:

* Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych;

* Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED;
 

… mama 10 letniego chłopca z autyzmem.

 

Ponadto:

Wieloletnie doświadczenie korporacyjne (sprzedaż B2B, marketing: reklama, promocja, PR - doradztwo, projektowanie, wykonawstwo)

 

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Wydział Prawa /kierunek: Administracja rządowa i samorządowa/
Tytuł: Magister
 

Wyższa Warszawska Szkoła Zarządzania
Marketing i Zarządzanie /kierunek: Marketing/
Tytuł: Licencjat

 

2-letnie Studium Średniej Kadry Biznesu
Tytuł: Technik prac biurowych / Specjalność: Reklama i marketing

 

Technikum Chemiczne
Tytuł: Technik chemik o specjalności ceramik

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502