fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Przedszkole Effectis On-line w związku z szerzeniem się Koronawirusa

W oparciu o komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa, decyzji Władz o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Podjęciu przez Władze decyzji, że od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy - informuję, że  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis cały czas pracuje jedynie zmienił formę pracy na On-line.

 

Pracownicy placówki „Effectis” od dnia 16 marca 2020 do końca okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych związanego z epidemią COVID-19 określonego przez stosowne instytucje państwowe przychodzą do pracy lub/i pracują zdalnie.

 

Wychowawcy i specjaliści przygotowują i wysyłają (dla swojej grypy podopiecznych) tygodniowy plan pracy (uwzględniając przewodni tygodniowy temat MEN - dotychczasowe plany tygodniowe) dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Proponują zadania możliwe do wykonania, bez koniczności robienia dodatkowych zakupów w sklepach).

 

Wychowawcy i specjaliści przygotowują i wysyłają (codziennie) treści dydaktyczne, karty pracy, ciekawe eksperymenty, pomysły na wspólne zabawy (ruchowe, sensoplastyczne, plastyczne, muzyczne) i inne niezbędne do pracy Rodziców z dziećmi - uwzględniając program kształcenia specjalnego dziecka oraz WWRD.

 

Wychowawcy i specjaliści prowadzą zajęcia grupowe oraz indywidualne w systemie pracy ON-LINE za pośrednictwem komunikatora SKYPE z podopiecznymi NPP Effectis i ich rodzicami wg. wcześniej przygotowanego scenariusza, harmonogramu, posiłkując się przygotowanymi materiałami dydaktycznymi.

 

Nauczyciele i specjaliści łączą się w czasie realizacji podstawy programowej oraz terapii indywidualnej (m.in.: psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapia).

 

Nauczyciele i specjaliści umieszczają na blogu placówki (utworzonego na potrzebę zdalnego nauczania podopiecznych NPP Effectis) materiałów do zajęć z dziećmi, filmów instruktażowych nagrywanych przez naszych specjalistów, ćwiczeń, zadań, aktywności ramowego planu dnia, uwzględniając tygodniowe plany.

 

Współpraca z rodziną – konsultacje odbywają się telefoniczne, e-mail, Skype (po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny połączenia). Przekazujemy wskazówki do pracy z dzieckiem na terenie domu. Udzielamy instruktażu i porad poprzez telefon, e-mail, kanał YouTube,  serwis FB, komunikator SKYPE, stronę www oraz dostępnego tylko dla przedszkolaków NPP Effectis -  bloga przedszkola. Na potrzeby pacy On-line również wysyłamy materiały pocztą.

 

Gorąco zapraszamy do śledzenia naszych serwisów FB oraz kanału YouTube.

Mirosław Wiśniewski
Organ Prowadzący NPP Effectis

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502