fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Rekrutacja!

 

 

OFERTA

 

Trwa Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do placówki (osobiście lub przesłanie e-mailem) dokumentów potrzebnych do procesu rekrutacji:

 

- Karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego "Effectis", którą można pobrać ze strony www.effectis.edu.pl


- Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

- Realizując w placówce zajęcia w ramach WWRD, prosimy o dostarczenie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

W Punkcie Przedszkolnym "Effectis' proponujemy naszym podopiecznym codzienne zajęcia edukacyjne połączone z indywidualną terapią.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE!

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502