fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Home

Serdecznie witamy Państwa na stronie "Effectis" - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem, mieszczącego się na warszawskim Ursynowie, niedaleko stacji metra (KABATY), przy ul. Pod Lipą 1, lokal użytkowy NR 2 (wejście od ulicy Mielczarskiego).

 

Punkt Przedszkolny został utworzony z myślą o dzieciach z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Powstał z inicjatywy doświadczonych i dobrze zorientowanych w tym temacie rodziców, którzy zmagają się z autyzmem swojego dziecka na co dzień. W połączeniu sił z kadrą wykwalifikowanych nauczycieli, terapeutów oraz specjalistów min.: logopedą, psychologiem oraz fizjoterapeutą, powstało wyjątkowe miejsce, niosące pomoc dzieciom i ich rodzinom. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne prowadzone są codziennie w systemie indywidualnym oraz integracyjnym w małych grupach dzieci. W pracy wykorzystujemy programy terapeutyczne opierające się na skutecznych metodach oddziaływań zalecanych przez światowe organizacje.

 

Nasi podopieczni mają indywidualnie rozpisywane programy terapeutyczne oraz wytyczne do pracy w domu, które są przekazywane rodzicom podczas spotkań podsumowujących efekty terapii dziecka lub na ich prośbę. Programy są dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci.

 


W Punkcie Przedszkolnym "Effectis' proponujemy naszym podopiecznym codzienne zajęcia edukacyjne połączone z indywidualną terapią.

Czasu pobytu dziecka w placówce uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego oraz możliwości placówki.

 


ATUTY NASZEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 • Intensywne oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne w  zależności od poziomu funkcjonowania dziecka;
 • Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w małych grupach;
 • Codzienne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe;
 • Dobór dzieci do grup na podstawie prezentowanych przez nie umiejętności;
 • Wnikliwa i cykliczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka oraz postępów w terapii;
 • Indywidualizacja procesu nauczania;
 • Przygotowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do odpowiedniego funkcjonowania w grupach integracyjnych;
 • Wykorzystanie programów terapeutycznych opierających się na skutecznych metodach oddziaływań zalecanych przez światowe organizacje;
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną doświadczoną w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Współpraca z terapeutami oraz specjalistami m.in.: logopedą, psychologiem, pedagogiem;
 • Ścisła współpraca kadry nauczycielsko-terapeutycznej;
 • Stałe konsultacje procesu terapeutycznego przez ekspertów z zakresu zaburzeń rozwoju;
 • Szkolenie rodziców do efektywnego stosowania technik terapeutycznych w domu;
 • Sale i wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Własny plac zabaw dostosowany do potrzeb i możliwości psychoruchowych naszych podopiecznych;
 • Wyżywienie z uwzględnieniem zalecanych przez lekarzy/specjalistów diet eliminacyjnych;
 • Ciepła i domowa atmosfera;
 • Troskliwa opieka w poczuciu bezpieczeństwa, szacunku i zaufania;

 


NASZĄ MISJĄ JEST

 • Spełnianie potrzeb i oczekiwań dzieci i ich rodziców;
 • Zadowolenie rodziców i radość dziecka z pobytu w naszym Punkcie Przedszkolnym;
 • Stworzenie przyjaznej, bezpiecznej a przede wszystkim domowej atmosfery oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwijania osobowości dzieci;
 • Zapewnienie dzieciom kompleksowej oferty edukacyjnej, profesjonalnie dobranej /indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka/ terapii, opartej na diagnozie;
 • Nauczanie przez zabawę, przygotowujące dzieci do przyszłych wyzwań życiowych i szkolnych;
 • Nauczanie czytania, pisania, komunikacji alternatywnej;
 • Wprowadzanie rodziców w udział życia dziecka i Punktu Przedszkolnego - ścisła współpraca;
 • Rozwijanie pasji oraz sprawności umysłowej, intelektualnej i manualnej dziecka;
 • Nauka współpracy, tolerancji, akceptacji i szacunku.

 

Według danych w Polsce jest ok. 30 tys. osób chorych na autyzm, w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych (http://www.autyzm.zgora.pl/pl/id.10004). Zaburzenia ze spektrum autyzmu, należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń rozwoju, czyli takich, w których większość sfer funkcjonowania dziecka jest upośledzona. Praca z dzieckiem autystycznym, to wielospecjalistyczna opieka, w ramach której powinno mieć ono zapewnione wspieranie rozwoju, udział w programach korekcyjno–kompensacyjnych i usprawniających, pomoc psychologiczną, a także zadba się o wyrównanie jego szans edukacyjnych.


Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502