fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Zajęcia w placówce

Zajęcia w placówce

W NPP Effectis - Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym realizujemy zajęcia dydaktyczne wynikające z obowiązku realizacji podstawy programowej MEN, opierając się na Programie edukacji przedszkolnej "Kolorowe karty"  -Wydawnictwa MAC Edukacja ( Praca zbiorowa - autorzy: Anna Banaś, Wiesława Żaba-Żabińska, Klaudia Cebula, Monika Malecha, Martyna Marzec, Jowita Piotrowska). Kolorowe karty to jedyny pakiet na rynku w który wkomponowany jest program edukacji społecznoemocjonalnej dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 

W trakcie zajęć dydaktycznych dużą wagę przykładamy na to, aby nasi podopieczni mieli możliwość do zdobywania nowych doświadczeń w sferze poznawczej, społecznej, językowej, artystycznej, m.in.: muzycznej, plastycznej a także rytmicznej jak również ogólnie ruchowo-zdrowotnej. Jedną z podstawowych i jednocześnie ważniejszych umiejętności, jaką staramy się wzmacniać u naszych wychowanków jest samodzielność. Z tego powodu zajęcia dydaktyczne odbywające się w placówce jaki czas pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym jest zaplanowany tak, aby zapewnić jak największe szanse na rozwój właśnie tych umiejętności.

 

Ze względu na szczególną specyfikę pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w naszej pracy staramy się wykorzystywać różne metody, aby ułatwić naszym wychowankom poznawanie świata i uczynić go jeszcze ciekawszym.

 


 

Nasza oferta zawiera:

 • zajęcia psychologiczne;
 • metody Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behavioral Analysis/ABA) - elementy terapii behawioralnej (Najstarsza i najlepiej przebadana metoda interwencjiTo systematyczny proces badania zachowania, w którym stosuje się naukowe metody: obserwacja; odtwarzanie; testowanie; obiektywizm. ABA to model w ramach którego uczy się dzieci odpowiedniego zachowania przy użyciu pozytywnych wzmocnień i manipulowania otoczeniem. Zachowanie postrzega się z perspektywy funkcjonalnej i analizuje zgodnie z modelem ABC: ZDARZENIE AKTYWUJĄCE (Antecedent); ZACHOWANIE (Behavior); KONSEKWENCJE (Consequence);
 • zajęcia pedagogiczne;
 • wdrażamy strategie AAC (wspomagające i alternatywne metody komunikacji);
 • AAC - technologia niska ( m.in. Piktogramy, PECS, systemy obrazkowe);
 • AAC - technologia wysoka (m.in. Boardmaker, Mówik, Słowik)
 • zajęcia logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne , słuchowe i fonacyjne);
 • masaż logopedyczny;
 • elementy masażu Castillo Moralesa;
 • ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy;
 • ćwiczenia i zabawy logopedyczne;
 • elementy Metody Krakowskiej (książeczki, układanki, sekwencje, karty pracy);
 • metody symultaniczno-sekwencyjne nauki czytania J. Cieszyńskiej;
 • elementy metody werbo-tonalnej;
 • logorytmikę - ruch - słuch- słowo;
 • grafomotorykę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR;
 • elementy metody Dobrego Startu - M. Bogdanowicz;
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego - Weroniki Sherborne;
 • Świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. i Ch. Knill’ów;
 • Terapię ręki (usprawnianie motoryki małej);
 • elementy arteterapii - terapii przez sztukę: Muzykoterapia, Plastykoterapia (m.in.: rysunek, malarstwo), Sensoplastyka (m.in: rzeźba, zdobnictwo, zabawy senspolastyczne), Teatroterapia, Bajkoterapia, Choreoterapia (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje ruchowe, taniec przy muzyce);
 • Pedagogikę zabawy;
 • Fizjoterapię lub/i Terapię integracji sensorycznej (SI) oraz zajęcia psychoruchowe z wykorzystaniem elementów SI;
 • EEG - Biofeedback;
 • HEG - Biofeedback;
 • Hipoterapię;
 • Dogoterapię;
 • Alpakoterapię;
 • Trening umiejętności społecznych (TUS);
 • Trening emocjonalny;
 • Treningi: jedzenia, czystości, samodzielności;
 • Wczesne Wspieranie Rozwoju Dziecka (WWRD).


W NPP Effectis prowadzone są zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w systemie indywidualnym 1:1 i w małych grupach dzieci.
 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870