fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Dyrektor pedagogiczny

OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLNY, TERAPEUTA RĘKI - DYREKTOR PEDAGOGICZNY

 

mgr Mirosław Wiśniewski
Dyrektor pedagogiczny

 

 

 

 

 

 • Nauczyciel przedszkolny z przygotowaniem pedagogicznymy /Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju/. Stopień awansu zawodowego - Nauczyciel kontraktow
 • Oligofrenopedagog /Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu/;
 • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WWRD
 • Terapeuta EEG - BIOFEEDBACK (HEG - Biofeedback w terapii ADHD, ADD)
 • Terapeuta ręki
 • Pomysłodawca, założyciel Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Effectis"
 • Ukończył studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
 • Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu: Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

 

Uczestnik licznych konferencji, kursów, szkoleń oraz warsztatów pogłębiających wiedzę w temacie zaburzeń ze spektrum autyzmu w szczególności autyzmu oraz Zespołu Aspergera, współwystępujących sprzężeń, trudnych zachowań, m.in.:

 • ABC Autyzmu;
 • Terapia i edukacja dzieci z autyzmem - Kurs edukacyjny dla rodziców;
 • Analiza zachowania;
 • Trudne zachowania u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci /dom, przedszkole, szkoła,.../;
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - na podstawie 8 książeczek Carole Sutton;
 • Konferencja szkoleniowa "Drogi i Mosty" - Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD;
 • Praca z dzieckiem autystycznym - "Krok do samodzielności";
 • KROK PO KROKU do samodzielności  - Program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem;
 • KROK PO KROKU - Kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem;
 • Praca z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Praca z nadpobudliwym dzieckiem;
 • Praca terapeuty cienia-asystenta dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • Dziecko z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;
 • AAC - Jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem;
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu;
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;
 • Diagnoza funkcjonalna - Profil psychoedukacyjny PEP-R;
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po 1 września 2018;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej;
 • EEG - BIOFEEDBACK I STOPNIA;
 • HEG - Biofeedback w terapii ADHD, ADD;
 • Badanie audiometryczne (Obsługa audiometru oraz określenie progów słyszenia pacjenta);


oraz:

 • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych;
 • 8-miesięczne seminarium: Akademia Dyrektora - Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową;
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
 • Szkolenie w dziedzinie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rad (UE)2016/680 oraz 2016/679;
 • Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (BLS/AED);
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • Szkolenie okresowe dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami;
 • Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz praktycznego BHP;
   

WYKSZTAŁCENIE:

 • SGGW – WYDZIAŁ TECHNOLOGII PRODUKCJI
  Magister – Technologie Energii Odnawialnej

 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
  Inżynier – Budownictwo

 • POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE
  Technik Ekonomista Rachunkowość i Finanse

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502