fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

AKTUALNOŚCI

Zdalne nauczanie 1

Zdalne nauczanie - Czy taka forma edukacji jest możliwa i efektywna?

  • 2021-09-28

Zaangażowanie i współpraca rodzin przyczyniają się do zdobywania sukcesów terapeutycznych dziecka. Na rodziców nie powinno przenosić się odpowiedzialności za prowadzenie terapii. Ich zadaniem nie jest prowadzenie zajęć, a wspieranie terapeutów poprzez uczestnictwo w zdalnym nauczaniu, udzielaniu pomocy swoim dzieciom.

Ma%c5%82e zdj%c4%99cie

Trening jedzenia u dzieci z autyzmem - Jakie metody stosować?

  • 2021-08-20

Kłopoty żywieniowe mogą przysparzać rodzicom wielu zmartwień. Istnieją jednak takie metody, które pozwolą nauczyć dziecko spożywać posiłki, jak również stopniowo rozszerzać gamę o nowe potrawy. Metody opisane w artykule, mogą pomóc rodzicom przejść przez ten trudny czas i ułatwić pracę z dzieckiem w domu. Umiejętność jedzenia jest jedną z ważniejszych komponentów samodzielności.

1

Rehabilitacja i inne terapie ruchowe dzieci z ASD

  • 2021-05-27

Prawidłowy rozwój fizyczny ma nieodzowny wpływ na ogólne funkcjonowanie dziecka i jego dalsze postępy w życiu codziennym oraz nauce. Im wcześniej będą zauważone i rozpoznane deficyty oraz zostanie wprowadzona odpowiednio dobrana terapia, tym dziecko ma większe szanse na znaczną poprawę funkcjonowania lub nawet całkowite wyeliminowanie występujących trudności.

2

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

  • 2021-04-15

Trening umiejętności społecznych jest formą wsparcia, która uczy dzieci zachowań społecznie pożądanych na wielu płaszczyznach codziennego życia. Ułatwia im funkcjonowanie w grupie społecznej i dostosowywanie się do norm i reguł zachowania.

1

Konsekwencja, a Kara

  • 2021-04-15

W procesie wychowawczym ważnymi czynnikami są nie tylko zrozumienie, szacunek, miłość, akceptacja, ale również wyznaczanie reguł, zasad i norm społecznych. Kiedy pokazujemy dziecku, jakie postępowanie jest akceptowalne, a jakie nie, uczy się ono norm dobrego zachowania.

2

Wędzidełko podjęzykowe, przerośnięte migdałki, wady zgryzu

  • 2021-02-06

Mowa jest najlepszym środkiem komunikacji. Umożliwia tworzenie precyzyjnych odniesień do wielu sytuacji w naszym życiu. Opanowywanie sprawności językowych i komunikacyjnych jest złożonym, długotrwałym i wielowymiarowym procesem.

Nag%c5%82%c3%b3wek

Konkurs plastyczny: Moje ulubione zajęcia w przedszkolu.

  • 2021-02-01

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej w technice dowolnej, przedstawiającej ulubione zajęcia w przedszkolu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

N

Elementy terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi z ASD

  • 2020-09-22

Podejście behawioralne oraz oparte o nie metody i techniki pracy są uważane współcześnie za najbardziej skuteczne spośród metod pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ich skuteczność poparta jest licznymi badaniami prowadzonymi na całym świecie, również w Polsce

0

Rola nauczyciela wspomagającego

  • 2020-09-07

Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają możliwość wyboru do jakiej placówki wyślą swoje dziecko: ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej. Często obawiają się, jak ich dziecko poradzi sobie w przedszkolu lub szkole wśród rówieśników rozwijających się w normie.

01

Rozwój samodzielności u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

  • 2020-09-07

Podczas pracy skupiamy się na wielu aspektach rozwojowych dzieci. Naszym głównym zadaniem jest pomoc dzieciom w rozwoju tych umiejętności, które w przyszłości pomogą im prowadzić, na miarę możliwości, samodzielne życie.

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502