fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Punkt Wsparcia Rodziny

Punkt wsparcia rodziny

Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zaaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oprócz prowadzonych konsultacji, specjalistycznych szkoleń, warsztatów, dni otwartych, przekazywania szczegółowych informacji o prowadzonej terapii, każdy może liczyć na naszą pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, środowiskowych i społecznych.

 

  • Uruchomiliśmy dla Państwa Punkt bezpłatnych konsultacji;
  • Pomagamy w uzyskaniu w szybkim czasie diagnozy dla dzieci z autyzmem;
  • Utworzyliśmy Grupę wsparcia;
  • Działamy w zakresie świadczenia usług dodatkowych.

 

Szczególny nacisk kładziemy na indywidualnie skierowaną terapię naszych podopiecznych, na doskonalenie samodzielności, rozwój ruchowy, a także na kształtowanie i usprawnianie komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej. Staramy się wykorzystać potencjał każdego dziecka, dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, ucząc i wspierając jego rodzinę.

 

Mirosław Wiśniewski

dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Effectis

Oligofrenopedagog, ojciec dziecka z autyzmem

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870