fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Dyrektor NPP Effectis

Dyrektor NPP Effectis

Monika Wiśniewska

 

* Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny z przygotowaniem pedagogicznym - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju. Stopień awansu zawodowego - Nauczyciel kontraktowy

* Pedagog specjalny / Oligofrenopedagog - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu

* Terapeuta EEG - BIOFEEDBACK (Biofeedback w terapii ADHD, ADD)

* Trener TUS

* Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą


Uczestniczka licznych konferencji, kursów, szkoleń oraz warsztatów pogłębiających wiedzę w temacie zaburzeń ze spektrum autyzmu w szczególności autyzmu oraz Zespołu Aspergera, współwystępujących sprzężeń, trudnych zachowań, m.in.:

* ABC autyzmu;

* Terapia i edukacja dzieci z autyzmem - Kurs edukacyjny dla rodziców;

* Analiza zachowania;

* Trudne zachowania u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? /dom, przedszkole, szkoła/;

* Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? - na podstawie 8 książeczek Carole Sutton;

* Praca z dzieckiem autystycznym - "Krok do samodzielności";

* KROK PO KROKU do samodzielności  - Program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem;

* KROK PO KROKU - Kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem;

* Praca z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

* Praca z nadpobudliwym dzieckiem;

* Dziecko z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;

* Od Z do A - czyli zrozumieć zespół Aspergera;

* Praca terapeuty cienia - asystenta dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera;

* AAC - Jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą autyzmem - 11 godzinne szkolenie, prowadzone przez Katarzynę Pęczak;

* Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu;

* Picture Exchange Communication System (PECS) Poziom 1 - 13 godzinne szkolenie, prowadzone przez Magdalenę Kazimierczak;

* Picture Exchange Communication System (PECS) - Poziom 2 - 13 godzinne szkolenie, prowadzone przez Magdalenę Kazimierczak;

* Edukacja dzieci i uczniów korzystających z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - 20 godzinne szkolenie metodyczne prowadzone przez Alinę Smyczek;

* Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Blok I, II, III Ocena efektywności i porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC - 26 godzinne szkolenie, prowadzone przez dr Magdalenę Grycman;

* Szkolenie „System językowy „Słowik”: idea, budowa, personalizacja. Wspomaganie rozwoju języka użytkowników AAC” prowadzone przez Alinę Smyczek;

* Badanie audiometryczne (Obsługa audiometru oraz określenie progów słyszenia pacjenta);

* M-CHAT-R/F - Praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;

* VB-MAPP - Ocena umiejętności i planowanie terapii - 17,5 godzinne szkolenie, prowadzone przez Martę Sierocką- Rogala;

* Diagnoza funkcjonalna - Profil psychoedukacyjny PEP-R;

* PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu;

* IPET - Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;

* TUS – Trening Umiejętności Społecznych (Trener TUS);

* Praca nad normami społecznymi (w aspekcie TUS);

* W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne;

* Konferencja szkoleniowa "Drogi i Mosty" - Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD;

* Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy. Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego;


oraz:

* Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych;

* Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED;
 

… mama 12 letniego chłopca z autyzmem.

 

Ponadto:

Wieloletnie doświadczenie korporacyjne (sprzedaż B2B, marketing: reklama, promocja, PR - doradztwo, projektowanie, wykonawstwo).

 

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Wydział Prawa /kierunek: Administracja rządowa i samorządowa/
Tytuł: Magister
 

Wyższa Warszawska Szkoła Zarządzania
Marketing i Zarządzanie /kierunek: Marketing/
Tytuł: Licencjat

 

2-letnie Studium Średniej Kadry Biznesu
Tytuł: Specjalność: Reklama i marketing

 

Technikum Chemiczne
Tytuł: Technik chemik o specjalności ceramik

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870