fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Organizacja

Organizacja NPP Effectis

Do Punktu Przedszkolnego Effectis przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat  do podjęcia obowiązku szkolnego z obszaru Warszawy i okolic, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) lub/i niepełnosprawność sprzężoną oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka /bez stwierdzonych niepełnosprawności ruchowych/.

 

W Punkcie Przedszkolnym funkcjonują oddziały, w których objęte terapią są dzieci w zbliżonym do siebie wieku oraz na zbliżonym do siebie poziomie funkcjonowania. Małe grupy pozwalają na indywidualną pracę z dzieckiem a także dają możliwość nabywania umiejętności społecznych potrzebnych do współdziałania w grupie rówieśniczej. W szczególnym przypadku dyrektor placówki może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości dzieci w grupie/oddziale.

 

Podczas pobytu podopiecznych w placówce używamy planów dnia. Jest to wizualny systemem informowania dziecka o kolejnych aktywnościach, które mają jeszcze nastąpić. Dla naszych wychowanków jest to idealna forma organizacji pracy zarówno w placówce jak i w domu. Czytelny i przejrzysty harmonogram dnia, powoduje, że dzieci czują się bezpiecznie. Ich dzień jest z góry zaplanowany, przez co oczywisty. Wiedzą ile i jakie zajęcia mają jeszcze przed sobą. Współpraca i spójność pracy z rodzicami/opiekunami dziecka, ich zaangażowanie oraz konsekwentne przestrzeganie wytycznych przeniesionych na środowisko domowe, przekłada się na poprawę funkcjonowania dziecka i sukces oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

 

W NPP Effectis proponujemy naszym podopiecznym codzienne zajęcia edukacyjne połączone z indywidualną i grupową terapią.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, istnieje możliwość skorzystania z oferty dyżuru terapeutycznego /świetlicy/.

W godzinach od 13:00 do 16.00 istnieje także możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dziecka.

 

Czas pobytu dziecka w placówce jest indywidualnie ustalany i jest ściśle uzależniony od potrzeb i możliwości podopiecznego.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870