fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

WWRD

BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA !!!

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), to specjalistyczne oddziaływania diagnostyczne oraz terapeutyczne mające na celu wykrycie trudności rozwojowych dziecka oraz wszechstronną stymulację rozwoju obejmującą sferę poznawczą, społeczną, emocjonalną i ruchową. Oddziaływania te skupiają się na intensywnym, kompleksowym i wielospecjalistycznym usprawnianiu komunikacji, rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychomotorycznego dzieci niepełnosprawnych. Rodzice dzieci objętych terapią w ramach WWRD mogą liczyć na pomoc i wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem w oparciu o indywidualny program. Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przyczynia się do poprawy funkcjonowania dziecka w społeczeństwie.

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, które posiadają Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Liczba miejsc ograniczona.

W ramach WWRD oferujemy:

- Terapię pedagogiczną;

- Terapię psychologiczną;

- Terapię logopedyczną;

- Terapię ręki;

- Trening Umiejętności Społecznych;

- Fizjoterapię lub/i Terapię Integracji Sensorycznej.

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Podstawą realizacji zajęć wczesnego wspomagania jest przedstawienie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydanej przez przychodnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 

Zadania zespołu specjalistów:

  1. Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  2. Zapoznanie się z przekazaną przez rodziców dokumentacją dziecka, w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji,  terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  3. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Pracę zespołu w naszej placówce nadzoruje Koordynator ds. Terapii. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

POBIERZ:  Podstawa Prawna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 r. poz.1635).

 

Od 1 lutego 2017r. Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) wydają WYŁĄCZNIE PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE w oparciu o Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 poz. 60)".


 

Zapraszamy do lektury: CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870