fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Muzykoterapia i Bajkoterapia

Muzykoterapia i Bajkoterapia

  Czym jest Muzykoterapia?

 

 

 

Muzykoterapia - Wykorzystanie technik i metod muzykoterapii w pracy z dziećmi autystycznymi skupia się na ich rehabilitacji i kształceniu. Charakter interdyscyplinarny muzykoterapii stosowanej polega na łączeniu co najmniej dwóch dyscyplin akademickich, naukowych czy artystycznych. Budowane zespołowo przez specjalistów z różnych dziedzin programy terapeutyczne ( indywidualne i grupowe) zawierają np.: skomponowane specjalnie na potrzeby terapii piosenki, naukę gry na instrumentach ( głównie perkusyjnych) w celu umocnienia pożądanej pozycji, usprawnienia ruchu czy chociażby urozmaicenie ćwiczeń i zabawy przez dźwięki i muzykę tak, aby stały się one bardziej interesujące.

W procesie edukacji wykorzystanie dźwięku, muzyki i dźwiękonaśladownictwa oraz improwizacji z zastosowaniem instrumentów wspomaga realizacje podstawy programowej. Zajęcia umuzykalniające, to szerokie i bezpieczne wprowadzenie dziecka w świat muzyki poprzez naturalne zainteresowanie dźwiękami. Scenariusze zajęć wykorzystują elementy bajkoterapii, rytmikoterapii, muzykoterapii receptywnej i aktywnej, mobilnej rekreacji muzycznej. To podróż przez bajkowy świat muzyki w którym, każde dziecko jest bohaterem.

Dodatkowo programy uzupełnione są o elementy treningu relaksacji i stosowanie technik oddechowych w oparciu o biomedyczne podstawy muzykoterapii.

 

 

 

 

 

Bajkoterapia - Czym jest dla dzieci?

 

Dzieci młodsze. Audycja: „muzyka do snu” z uczestnictwem muzykoterapeuty w czasie przygotowania do leżakowania dzieci najmłodszych. Muzyczne ilustracje w formie improwizacji na wybranych instrumentach mają na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wyciszenia. Kołysanka jest pierwszym krokiem w świat muzyki. Tu, tak jak w brzmieniu głosu matki najważniejsza jest barwa wyrażająca emocje i nastrój. To również pierwsze kroki w kształtowaniu gustu muzycznego i treningu relaksacji - nieocenionej metody radzenia sobie ze stresem w życiu dorosłych.

 

Dzieci starsze. Udźwiękowienie specjalnie dobranych „bajek z morałem” dotyczących aktualnego życia grupy lub pojawiających się problemów w jej funkcjonowaniu. Istotne jest skupienie uwagi dziecka, uruchomienie jego ciekawości i wyobraźni. Wprowadzenie dzieci w improwizacje instrumentalną i dźwiękonaśladownictwo, to zaproszenie go do świata teatru – technik parateatralnych. Wspólnie tworzona ilustracja muzyczna przeplata się z zabawami ruchowymi, nauką piosenki, ekspresją ruchową, głosową, gestodźwiękami.

 

 

Zajęcia w naszej placówce,  to przyjazne dla dzieci lekcje zawierające usystematyzowane w planie codziennego pobytu elementy nauki muzyki : rozśpiewka, techniki oddechowe, ćwiczenia emisji głosu, nauka piosenki, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia rytmicznie, muzyczne zabawy ruchowe. Zajęcia realizowane są z zapleczem doświadczeń „muzyka praktyka”. Prowadzone są w duchu tradycji Carla Orffa, nacisk położony jest na rozwijaniu ekspresji, improwizację z użyciem instrumentów rytmicznych i melodycznych, z założeniem, że najważniejszy w muzykowaniu jest puls – poczucie rytmu.

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870