fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Badanie audiometryczne

Badanie audiometryczne

Badanie audiometryczne to subiektywne badanie słuchu (badanie słuchu tonalne progowe), które wymaga współpracy ze strony pacjenta. Bada ono słyszenie częstotliwości między 125 a 10000 Hz. Pozwala na wykrycie niedosłuchu, a także jego nasilenie. Badanie to można wykonać u osób w przypadku problemów ze słuchem, zawrotów głowy, zaburzeń równowagi czy szumów usznych. Nie wymaga ono skierowania lekarskiego.

 

Przed badaniem audiometrycznym zalecane jest przeprowadzenie badania fizykalnego, zwykłego badania słuchu za pomocą szeptu i testów stroikowych, a także badanie otolaryngologiczne. Wyniki należy przekazać osobie, która wykonuje badanie. Zazwyczaj jest to certyfikowany specjalista, który ma uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu (audiometru) – laryngolog, audiolog, protetyk słuchu, neurologopeda, psycholog czy wykwalifikowana pielęgniarka.

 

Podczas badania audiometrycznego osoba badana siedzi w wyciszonym pokoju, ze słuchawkami na uszach (badanie przewodnictwa powietrznego) lub jedną słuchawką kostną na wyrostku sutkowatym ucha lub na czole (badanie przewodnictwa kostnego). Dźwięki wysyłane do uszu osoby badanej mają różną częstotliwość, która ustawiana jest za pomocą audiometru. Dźwięk o tej samej częstotliwości może być wzmacniany lub osłabiany, aby stwierdzić, w którym momencie osoba badana przestaje go słyszeć. Badanie audiometryczne pozwala także na zbadanie wrażliwości na zmiany częstotliwości dźwięków. Osoba badana naciska przycisk, kiedy słyszy dany dźwięk. Dla każdej częstotliwości sprawdza się słyszalność kilka razy. Wynik badania zostaje przedstawiony w formie wykresu, czyli audiogramu. Krzywe audiometryczne pozwalają na stwierdzenie, czy u osoby badanej wystąpiła wada słuchu.

 

Badanie audiometryczne jest całkowicie bezpieczne, po którym nie występują skutki uboczne i żadne powikłania. Trwa kilkadziesiąt minut i zależy od szybkości reakcji osoby badanej. Można go przeprowadzić u każdego, zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870