fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Koordynator Terapii / Zespołu

Koordynator Terapii / Zespołu

 

🧡💚💜 DOŁĄCZ DO ZESPOŁU SPECJALISTÓW 🧡💚💜
 
 

Effectis - Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zatrudni na stanowisku pracy Koordynatora. Zapraszamy do aplikowania psychologów z przygotowaniem pedagogicznym, pedagogów specjalnych, specjalistów z doświadczeniem w koordynowaniu pracy zespołu terapeutycznego.

 

Do obowiązków Koordynatora należeć będzie m.in.:

 • zarządzanie zespołem specjalistów, delegowanie zadań;
 •  organizowanie pracy i nadzór nad jakością pracy zespołu;
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów dla kadry oraz rodziców podopiecznych;
 • prowadzenie konsultacji dla rodziców;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z podopiecznymi placówki oraz dziećmi spoza przedszkola.

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • wiedza oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwoju, afazja, zespoły genetyczne, niepełnosprawność intelektualna);
 • praca z dziećmi ze spektrum autyzmu w nurcie behawioralnym lub poznawczo-behawioralnym;
 • prowadzenie konsultacji (znajomość etapów rozwoju dziecka), procesu diagnostycznego (znajomość narzędzi diagnostycznych ( VB MAPP lub/i PEP-3-PL lub/i innych), terapii indywidualnej oraz grupowej z podopiecznymi NPP Effectis oraz dziećmi spoza placówki, posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD;
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji terapeutycznej (m.in.: WOPFD, IPET, Program terapeutyczny, Ocena efektywności programu, Dziennik specjalistyczny, Opinia, etc.);
 • ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w tym ASD oraz sprzężeniami;
 • ukończone kursy i szkolenia z terapii wspomagających rozwój mowy dziecka, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC);
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów m.in. dla rodziców podopiecznych NPP Effectis;
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy, planowanie zadań oraz ustalanie priorytetów;
 • samodzielność w prowadzeniu powierzonych projektów;
 • tworzenie cyklicznych raportów w ramach prowadzonych zadań;
 • budowanie i utrzymanie dobrych relacji we wnątrz zespołu terapeutycznego.

 

Mile widziane:

 • zajomość narzędzi diagnostycznych ( ADOS 2, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5), Biofeedback, inne);
 • praca pod superwizją / prowadzenie superwizji;
 • koordynowanie pracą zespołu / zarządzanie pracą oraz delegowanie zadań.

 

Oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze;
 • umowę o pracę lub inną preferowaną przez kandydata formę zatrudnienia;
 • możliwość zatrudnienia: w pełnym wymiarze godzin, ¾ etatu, ½ etatu;
 • wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanej wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia kandydata;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • cykliczne kursy i szkolenia rozwojowe;
 • wsparcie zespołu specjalistów - zebrania kliniczne;
 • wsparcie merytoryczne w realizacji zadań - superwizja terapeuty behawioralnego;
 • możliwości kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, własnych pomysłów i projektów;
 • bogate zaplecze pomocy dydaktycznych oraz możliwość doposażenia sali / gabinetu wg preferencji oraz kompetencji specjalisty.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres na adres biuro@effectis.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko na które kandydat aplikuje.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Effectis Mirosław Wiśniewski, Jeziorki 79, 02-863 Warszawa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 

 

RODO - Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że Administratorem Państwa danych jest Effectis Mirosław Wiśniewski

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu e-mail: biuro@effectis.edu.pl

 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870