fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Koordynator Terapii / Zespołu

Koordynator Terapii / Zespołu

Poszukujemy Psychologa z przygotowaniem pedagogicznym lub/i Pedagoga Specjalnego.

 

Do obowiązków Koordynatora należeć będzie m.in.:

* Zarządzanie zespołem specjalistów, delegowanie zadań;

* Organizowanie pracy i nadzór nad jakością pracy zespołu;

* Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów dla kadry oraz rodziców podopiecznych;

* Prowadzenie konsultacji dla rodziców;

* Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z podopiecznymi placówki oraz dziećmi spoza przedszkola.

 

Wymagania:

* Wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

* Wiedza oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju, Afazja, Zespoły genetyczne, Niepełnosprawność intelektualna);

* Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu w nurcie behawioralnym lub poznawczo-behawioralnym;

* Prowadzenie konsultacji (znajomość etapów rozwoju dziecka), procesu diagnostycznego (znajomość narzędzi diagnostycznych VB MAPP lub/i PEP-3-PL), terapii indywidualnej oraz grupowej z podopiecznymi NPP Effectis oraz dziećmi spoza placówki, posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD;

* Umiejętność prowadzenia dokumentacji terapeutycznej (m.in.: WOPFD, IPET, Program terapeutyczny, Ocena efektywności programu, Dziennik specjalistyczny, Opinia, etc.);

* Ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w tym ASD oraz sprzężeniami;

* Ukończone kursy i szkolenia z terapii wspomagających rozwój mowy dziecka, komunikacji wspomagającej i alternatywnej;

* Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów m.in. dla rodziców podopiecznych NPP Effectis;

* Umiejętność pisania i redagowania tekstów;

 

Mile widziane:

* Zajomość narzędzi diagnostycznych ( ADOS 2, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 );

* Praca pod superwizją / prowadzenie superwizji;

* Koordynowanie pracą zespołu / zarządzanie pracą oraz delegowanie zadań.

 

Oferujemy:

* Pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze;

* Możliwości kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, własnych pomysłów i projektów;

* Możliwość zatrudnienia: w pełnym wymiarze godzin, ¾ etatu, ½ etatu;

* Umowę o pracę;

* Możliwość awansu zawodowego, kursy i szkolenia rozwojowe;

* Wsparcie zespołu specjalistów;

* Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanej wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia kandydata;

* Wsparcie merytoryczne w realizacji zadań;

* Rozwój zawodowy;

* Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych;

 


Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: biuro@effectis.edu.pl

Prosimy o dopisanie w CV poniższego tekstu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Effectis" Niepubliczny Punkt Przedszkolny, ul. Pod Lipą 1 lok nr 2, 02-798 Warszawa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502