fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Podstawa prawna

Podstawa prawna

"Effectis" Punkt Przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizuje nauczanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Placówka działa na podstawie:

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 r. art. 82-90 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), oraz Dz. U. nr 256 z 2004 r.
  2. Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. nr 51 2002 r.
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. nr 157 z 2007 r.
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz. U. nr 7 z 2008 r.
  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działań.
  6. Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Effectis".

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870