fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

ADOS 2

ADOS 2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

 

 

ADOS 2 -  jest wykorzystywany do diagnzowania zaburzeń ze spektrum autyzmu,  dostarcza informacji na temat aktualnego funkcjonowania osoby badanej, bazując na obserwacji jej zachowania. Pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.  Umożliwia  ocenę zachowania osoby badanej w zakresie komunikowania się, uczestniczenia w interakcjach społecznych oraz wykorzystania materiałów i przedmiotów w zabawie. Pozwala także na ocenę występowania (w trakcie przeprowadzania badania) ograniczonych i nieelastycznych zachowań. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej.  Narzędzie umożliwia dobranie procesu diagnostycznego na podstawie umiejętności osoby badanej w zakresie ekspresji językowej oraz wieku chronologicznego.

 

 

Porównanie wyniku  z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój.

 

W ADOS 2 opracowano wyniki porównawcze umożliwiające porównanie nasilenia symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu badanego dziecka z wynikami innych dzieci będących w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju językowego. Wynik może być również wykorzystany do interpretowania indywidualnych zmian w poziomie nasilenia symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu zachodzących u badanej osoby w miarę upływu czasu.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870