fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Specjalista AAC / Superwizor

Specjalista AAC / Superwizor ds. AAC

 

🧡💚💜 DOŁĄCZ DO ZESPOŁU SPECJALISTÓW 🧡💚💜

 

Effectis - Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z ASD zatrudni na stanowisku pracy Specjalista AAC / Superwizor ds. AAC. Zapraszamy kandydatów do aplikowania: biuro@effectis.edu.pl


Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • doświadczenie w zakresie pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju, afazja, zespoły genetyczne, niepełnosprawność intelektualna);
 • doświadczenie w terapii mowy, realizacji terapii - zajęć z zakresu alternatywnych sposobów komunikowania się dzieci;
 • doświadczenie w zakresie diagnozy i tworzenia strategii komunikacji alternatywnej dla dzieci;
 • znajomość podstaw terapii behawioralnej / praktyka w terapii behawioralnej;
 • praca pod superwizją / prowadzenie superwizji;
 • koordynowanie pracą zespołu / zarządzanie pracą oraz delegowanie zadań.

 

Zakres czynności na obejmowanym stanowisku:

 • współpraca z nauczycielami, terapeutami ds. AAC (w zakresie rozpoznania i diagnozy potrzeb);
 • opracowanie indywidualnych strategii komunikacyjnych dla podopiecznych NPP Effectis;
 • konsultacje dla nauczycieli, terapeutów dotyczące AAC m.in. wyboru i dostosowania pomocy terapeutycznych dla dzieci;
 • współpraca z innymi specjalistami oraz rodzicami w celu realizacji strategii w otoczeniu społecznym i stałego monitorowania postępów dziecka;
 • prowadzenie poglądowych zajęć z dziećmi z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla terapeutów, nauczycieli i opiekunów dziecka w miarę występujących potrzeb;
 • realizacja strategii AAC;
 • prowadzenie dokumentacji oraz pozostawanie w stałym kontakcie z zespołem NPP Effectis w celu prawidłowej realizacji zadań i działań ustalonych z dytektorem placówki w manacg AAC;
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów m.in. dla nauczycieli, terapeutów oraz rodzin dzieci z ASD;
 • umiejętność pisania i redagowania artykułów;
 • otwartość na nowe wyzwania, kreatywność w działaniu, zaangażowanie w pracę, pozytywne nastawienie do świata, empatia, uśmiech.
   

Oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze;
 • umowę o pracę lub inną preferowaną przez kandydata formę zatrudnienia;
 • możliwość zatrudnienia: w pełnym wymiarze godzin, ¾ etatu, ½ etatu;
 • wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanej wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia kandydata;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • cykliczne kursy i szkolenia rozwojowe;
 • wsparcie zespołu specjalistów - zebrania kliniczne;
 • wsparcie merytoryczne w realizacji zadań - superwizja certyfikowanego terapeuty behawioralnego;
 • możliwości kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, własnych pomysłów i projektów;
 • bogate zaplecze pomocy dydaktycznych oraz możliwość doposażenia sali / gabinetu wg preferencji oraz kompetencji specjalisty.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres na adres biuro@effectis.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko na które kandydat aplikuje.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Effectis Mirosław Wiśniewski, Jeziorki 79, 02-863 Warszawa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 

 

RODO - Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że Administratorem Państwa danych jest Effectis Mirosław Wiśniewski

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu e-mail: biuro@effectis.edu.pl

 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870