fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Niektóre cechy autyzmu

Niektóre cechy autyzmu

Autyzm – całościowe zaburzenie rozwoju i funkcjonowania związane z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, które najczęściej ujawniają się do 3 roku życia. Przypuszcza się, że istotną rolę w jego powstaniu  odgrywa  podatność  genetyczna oraz wiele czynników środowiskowych.
 Obszary zaburzeń w autyzmie:
- funkcjonowanie społeczne,
- komunikacja,
- zachowanie.

 


 

Niektóre  z cech dziecka z autyzmem:

 • ma problem z kontaktem wzrokowym (kontakt jest wybiórczy, przelotny bądź nie ma go wcale),
 • nie dzieli wspólnego pola uwagi,
 • ma problem z koncentracją i uwagą,
 • ma problem z nadawaniem lub/i rozumieniem mowy (mówi w niezrozumiały sposób dla otoczenia),
 • powtarza słowa, zwroty, zdana, hasła reklamowe etc. (echolalia bezpośrednie i odroczone),
 • rozwija się w sposób nieharmonijny (opóźniony rozwój psychomotoryczny),
 • nie reaguje na własne imię,
 • nie potrafi naśladować,
 • nie gestykuluje (brak wskazywania placem itp.),
 • ma trudności w samodzielnym funkcjonowaniu,
 • nie komunikuje własnych potrzeb (nie zgłasza kiedy jest głodny, ma problem z treningiem czystości),
 • ma problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (nie zauważa obecności drugiej osoby),
 • nie rozumie obowiązujących zasad np. biega i krzyczy w miejscu publicznym),
 • zachowuje się niezrozumiale dla rówieśników i otoczenia (podskakuje, macha rączkami, piszczy, biega w kółko),
 • koncentruje się na przedmiotach bardziej niż na relacjach z druga osobą („często zawiesza wzrok na danym punkcie/przedmiocie”),
 • używa zabawek nieadekwatnie dla przeznaczenia np. jeździ samochodem po ścianie, bawi się pilotem, kluczami itp,
 • przywiązuje się do miejsc i przedmiotów (trudność z akceptowaniem zmian),
 • przejawia schematyczne zachowania (rytuały, stereotypie),
 • złości się bez wyraźnego powodu (zachowania agresywne lub/i autoagresywne),
 • jest labilny emocjonalnie (szybkie i częste zmiany emocji),
 • ma problem z przetwarzaniem bodźców sensorycznych (podwrażliwości, nadwrażliwości).

 


 

CO POWINNO RÓWNIEŻ WZBUDZIĆ NIEPOKÓJ /m.in./:

 

* Dziecko w wieku 1 - 2 - lat

 • ma trudności z utrzymaniem równowagi, później zaczyna chodzić, biegać
 • po drugim roku życia jeszcze nie mówi
 • jest mało samodzielne - sprawne w samoobsłudze, m.in: mycie rąk, ubieranie się, jedzenie
 • ma trudności z budowaniem z klocków
 • nie naśladuje rysowania linii poziomych i pionowych

 

 

* Dziecko 3 letnie

 • ma trudności z bieganiem, koordynacją - nie radzi sobie w zabawach ruchowych, wymagających utrzymania równowagi
 • ma trudność z nauką jazdy na rowerku
 • niechętne rysuje, niezgrabnie rysuje koła
 • ma trudności z zapamiętywaniem krótkich piosenek, wierszyków i rymowanek
 • mało mówi - posiada mały zasób słów
 • godzinami zajmuje się jedną rzeczą nie zawsze adekwatnie do przeznaczenia
 • nie pozwala sobie przerwać trwającej długi czas aktywności/czynności

 

 

* Dziecko 4 letnie

 • nie potrafi, ma trudności z zapamiętywaniem nazw przedmiotów, czynności...
 • nie umie dobrze składać prostych klocków konstrukcyjnych
 • jest nieporadne w rysowaniu, rysunki zawierają mało elementów
 • ma trudności z aktywnością ruchową - zadania wykonuje nieporadnie lub wcale
 • ma trudności z komunikacją - budowaniem prostych zdań
 • nie potrafi długo zająć się jedną czynnością
 • nie doprowadza zadania, zabawy do końca
 • szybko się zniechęca
 • ma trudności z nawiązaniem relacji z rówieśnikami

 

 

* Dziecko 5 letnie

 • nie wypowiada się pełnymi zdaniami, ma trudności z opowiadaniem o tym, co widziało lub słyszało
 • ma wadę wymowy
 • nie lubi zajęć plastycznych, ma trudności z rysowaniem i wycinaniem
 • ma niewłaściwy chwyt - źle trzyma kredkę, za silnie lub za słabo ją naciska
 • jest mało samodzielne i zręczne w czynnościach samoobsługowych
 • ma trudności z chwytaniem i rzucaniem piłki
 • ma trudności z koncentracją i uwagą - nie jest w stanie spokojnie wysiedzieć ok. 15 minut w czasie trwającej aktywności np. w przedszkolu.
   

 

Wczesne rozpoznanie, prawidłowo postawiona diagnoza oraz podjęcie odpowiedniej terapii jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Mózg małych dzieci jest plastyczny, rozwija się najszybciej w skali całego życia (trenowany właśnie w tym okresie dzieciństwa jest zdolny do tworzenia największej ilości nowych połączeń synaptycznych). Zintegrowane oddziaływania terapeutyczne mogą polepszyć funkcjonowanie osoby z autyzmem w każdym środowisku (dom, przedszkole, szkoła, itp.), co w konsekwencji może nie tylko poprawić poziom funkcjonowania i powstrzymać nieprawidłowy rozwój ale przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości życia.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870