fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne

Każde dziecko uczęszczające do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Effectis" realizuje indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dostosowanej do możliwości poznawczych i rozwojowych dziecka, na wskazaniach poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozie psychologiczno-pedagogicznej zespołu specjalistów, który tworzony jest z udziałem rodziców i dostosowany jest do aktualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości.

 

Praca edukacyjno-terapeutyczna dostosowana jest do możliwości dzieci i odbywa się w relacji 1 nauczyciel: 1 uczeń, 1 nauczyciel: 2 uczniów, podczas treningu umiejętności społecznych 2 nauczycieli: 4 uczniów i więcej.

/"Nauczyciel" - należy rozumieć: nauczyciel lub/i terapeuta, lub/i specjalista/.

 

Nasza placówka jest miejscem, gdzie rodzice/opiekunowie dzieci z autyzmem mogą uzyskać rzetelne informacje na temat autyzmu, odpowiedniej terapii oraz skonsultować się ze specjalistą a w razie potrzeb i możliwości, włączyć dziecko w dostępne u nas programy terapeutyczne i wspomaganie rozwoju.


Obejmujemy kompleksową pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z autyzmem oraz ich rodziny, m.in. poprzez poradnictwo, konsultacje, warsztaty, szkolenia, Grupę wsparcia.

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870