fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

Zajęcia Umiejętności Społecznych, to zajęcia grupowe przeznaczone: dla dzieci wycofanych, wstydliwych i nieśmiałych; przejawiających agresję, lęki oraz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi; mających problemy z wyrażaniem emocji i kontrolą złości; mających problemy z przestrzeganiem zasad i norm społecznych, a także właściwą interpretacją zachowań innych ludzi oraz komunikatów od nich płynących.

Kształtowanie umiejętności w czasie zajęć opiera się na czterech bezpośrednich zasadach uczenia, celem modyfikacji obecnych zachowań i sprzyjaniu nabywania nowych właściwych kompetencji społecznych: modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer. W kształtowaniu umiejętności według poszczególnych kroków, dzieci uczą się w aktywny sposób poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie – działania.

 

 

 

Celem zajęć jest:

 • nabywanie nowych umiejętności społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się;

 • rozróżnianie i określanie podstawowych emocji;

 • panowanie nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie;

 • przestrzeganie zasad i norm społecznych;

 • nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w grupie;

 • zmiana obecnych doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny;

 • współpraca i współdziałanie w zabawie – praca zespołowa;

 • umiejętność dzielenia się własnymi przeżyciami i emocjami;

 • wypracowanie umiejętności słuchania;

 • nauka rozwiązywania konfliktów – „dogadanie”;

 • budowanie więzi i przynależności do grupy; wyrażanie siebie i własnego zdania.

 

Zajęcia są prowadzone według Programu kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502