fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Test PEP-3-PL

Test PEP-3-PL (Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska)

 

 

 

Test PEP-3-PL, służy do oceny poziomu rozwoju różnych umiejętności oraz nasilenia zachowań nieadaptacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Test umożliwia zebranie wiedzy o rozwoju dziecka w różnych sferach przy pomocy bezpośredniej obserwacji jego zachowania, przeprowadzenia szeregu prób oraz informacji uzyskanych od rodzica/opiekuna. Składa się z dwóch głównych części: Skali wykonaniowo-obserwacyjnej oraz Raportu opiekuna. Pierwsza część obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skalę tę tworzy 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Podskale rozwojowe: Czynności poznawcze werbalne/pozawerbalne, Mowa bierna, Mowa czynna, Motoryka mała, Motoryka duża, i Naśladowanie wzrokowo-ruchowe), a 4 służą do pomiaru zachowań nieadaptacyjnych (podskale zachowań: Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe i Specyficzne zachowania językowe). W Raporcie opiekuna rodzic/opiekun dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Składa się on z dwóch części klinicznych i trzech podskal (Problemy w zachowaniu, Samoobsługa i Zachowania adaptacyjne). Każde zachowanie sprawdzające rozwój dziecka jest oceniane w skali trzystopniowej: 2 (samodzielnie wykonuje zadanie), 1 (częściowo wykonuje zadanie) lub 0 (dziecko nie potrafi wykonać zadania).

 

 

Po przeprowadzeniu testu rodzic otrzymuje sprawozdanie z badania profilu psychoedukacyjnego dziecka wraz zaleceniami do dalszej pracy oraz opis rozwoju dziecka określający poziom poszczególnych sfer rozwoju dziecka.

 

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870