fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

 

 

Diagnoza oraz terapia wg metody Integracji Sensorycznej:

 

Głównym celem terapii wg metody Integracji Sensorycznej (terapii SI, ang. Sensory Integration) jest poprawa funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) dziecka.

Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN) każdego człowieka to układ odpowiedzialny za odbiór ze środowiska oraz prawidłowe przetwarzanie bodźców o charakterze zmysłowym (tzw. bodźców sensorycznych). Zwłaszcza u dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi (takimi, jak np. autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) praca Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) często nie przebiega prawidłowo. Tym samym, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szczególnie często (w stosunku do swoich rówieśników) wymagają specjalistycznej terapii wg metody Integracji Sensorycznej. Udowodniono również, iż terapia ta poprzez prawidłową stymulacje (np. stymulacje węchową, słuchową, proprioceptywną) wpływa też korzystnie na ogólną poprawę funkcjonowania poznawczo-społecznego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

Każda prawidłowo prowadzona terapia wg metody Integracji Sensorycznej powinna zostać poprzedzona specjalistyczną diagnozą Integracji Sensorycznej (w wymiarze min. 2x60 minut), po której to diagnozie certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej (II stopień) dobiera odpowiedni (do potrzeb oraz możliwości danego dziecka) zestaw ćwiczeń terapeutycznych/zestaw ćwiczeń sensomotorycznych. Ponadto, aby terapia Integracji Sensorycznej była w pełni efektywna (tj. w pełni skuteczna) zajęcia muszą być prowadzone regularnie, tj. minimum 1 – 2 razy tygodniowo.

 

W Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Effectis" zajęcia wg metody Integracji Sensorycznej prowadzone są przez doświadczonego, certyfikowanego diagnostę i terapeutę Integracji Sensorycznej II stopienia, specjalizującego się w pracy z dziecimi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz różnego rodzaju deficytami rozwojowymi.

 

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY:

 

CO TO JEST TA INTEGRACJA SENSORYCZNA?

ZABURZENIA ZMYSŁÓW: DOTYK, SŁUCH, WZROK

INTEGRACJ SENSORYCZNA SI - Poradnik dla rodzica. Część I
 

Więcej naszych artykułów znajdą Państwo w zakładce: Czytelnia

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870