fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Terapia ręki

Terapia ręki

 

 

Terapia Ręki – to zajęcia terapeutyczne dla dzieci, mające na celu:

- usprawnienie pracy całego ciała;

- poprawę sprawności całej obręczy  barkowej oraz ręki i palców;

- rozwijanie motoryki dużej i małej oraz umiejętności grafomotorycznych;

- korektę nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.

 

 


W czasie terapii skupiamy się nad:

 • poprawą schematu ciała;
 • praksją – planowaniem ruchu oraz pamięć ruchowa np.: pisanie, ubieranie itp.;
 • umiejętnością współpracy obu rąk;
 • naprzemiennością ruchów;
 • przekraczaniem linii środka ciała;
 • normalizacją napięcia mięśniowego i stabilizacji centralnej;
 • poprawą reakcji równoważnych;
 • poprawą precyzji i szybkości ruchów docelowych;
 • stymulacją systemu taktylnego - czucia powierzchownego;
 • stymulacją układu propriocepcji;
 • koordynacją wzrokowo-ruchową;
 • korektą nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego;
 • nauką i rozwojem sprawności manualnych i precyzyjnych rąk oraz grafomotorycznych.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci:

 • mających trudności manualne (np. malowanie, nawlekanie korali) oraz mających problem z koordynacją obu rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową;
 • mających trudności szkolne;
 • u których obserwuje się występowanie synkinezji (współruchy towarzyszące ruchom docelowym);
 • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym;
 • z zaburzoną regulacją napięcia mięśniowego (trudności w rozluźnianiu  mięśni nie - zaangażowanych w wykonywanie czynności);
 • mających problem w zakresie samoobsługi i umiejętności grafomotorycznych;
 • wymagających stymulacji systemu taktylnego (dotykowego);
 • niewidomych i słabowidzących w celu usprawnienia ręki (głównego narządu kompensującego uszkodzony analizator wzrokowy);
 • oraz wszystkich dzieci, którym chcemy wskazać prawidłowe wzorce ruchu, usprawnić działanie obecnie występujących umiejętności.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870