fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

 

Czym jest terapia logopedyczna? Jakie są wskazania do terapii logopedycznej? Jakie są cele terapii logopedycznej? Jak wygląda diagnoza logopedyczna? Jakimi metodami będziemy pracować z dziećmi w naszym przedszkolu?

Na te pytania, odpowie logopeda - Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

 

Czym jest terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna to szereg postępowań terapeutycznych, które mają na celu kształtowanie mowy, usuwanie wad wymowy oraz nauczanie mowy w przypadku jej braku bądź utraty. Do obowiązków logopedy należy: przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, obserwacja dziecka, postawienie diagnozy ,napisanie planu postępowania terapeutycznego, prowadzenie terapii.

 

 

Wskazania do terapii logopedycznej:

 • opóźniony rozwój mowy prosty;
 • opóźniony rozwój mowy złożony (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedosłuch, niepełnosprawność złożona etc.);
 • rozszczep wargi i podniebienia.
 • jąkanie;
 • dyslalia;
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

 

 

Cele terapii logopedycznej:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego;
 • korekcja wad wymowy;
 • kształtowanie kompetencji językowych;
 • poszerzanie słownika mowy biernej i czynnej;
 • praca nad sferą poznawczą;
 • wypracowanie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji.

 

 

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna odbywa się w małej, kameralnej sali. Specjalista obserwuje dziecko oceniając różne umiejętności korzystając z pomocy terapeutycznych i testów. Diagnoza trwa około dwóch godzin jednak czas i forma są zawsze dostosowane do funkcjonowania dziecka. Do obowiązków logopedy należy: ocena sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie odruchów ustno-twarzowych, sprawdzenie zakresu znajomości mowy biernej i czynnej, sprawdzenie umiejętności poznawczych (sekwencje, kategoryzacje), sprawdzenie umiejętności motorycznych, badanie słuchu fonemowego, ocena lateralizacji oraz umiejętności inicjowania kontaktu.

 

 

Metody pracy logopedycznej stosowane w naszym przedszkolu

Dzieci objęte naszą terapią logopedyczną będą miały stworzone indywidualny program logopedyczny dostosowany do ich umiejętności, możliwości i deficytów. Zajęcia zawsze odbywają się zgodnie z planem i mają na celu realizowanie wyznaczonych przez terapeutę celów.

 

 

Nasze metody:

 • metody logopedyczne ( ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne , słuchowe i fonacyjne);
 • masaż logopedyczny;
 • elementy masażu Castillo Moralesa;
 • ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy;
 • ćwiczenia i zabawy logopedyczne;
 • elementy Metody Krakowskiej ( książeczki, układanki, sekwencje, karty pracy);
 • metoda symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej;
 • elementy metody werbo-tonalnej;
 • elementy metody Dobrego Startu;
 • Terapia Ręki ( usprawnianie motoryki małej);
 • Pedagogika zabawy;
 • wspomagające i alternatywne metody komunikacji ( Piktogramy, PECS, systemy obrazkowe)

 

 

WAŻNE!!!

W terapii logopedycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu ważną rolę odgrywa dwutorowość - terapeuta powinien pracować zarówno nad komunikowaniem się dziecka za pomocą mowy jak i intencją komunikacyjną bez, której mowa ,,sama w sobie” nie będzie wartościowa. Pracę z dzieckiem należy rozpocząć od nawiązania relacji terapeutycznej i zdobycia zaufania. Przypominamy, że w naszej placówce odbywają się zajęcia logopedyczne w ramach pobytu dziecka w przedszkolu oraz realizujemy program WWR ( Wczesnego Wspomagania Rozwoju).

 

W Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Effectis" zajęcia logopedyczne prowadzi doświadczony neurologopeda, logopeda z przygotowaniem pedagogicznym, filolog - polonista, pedagog pracy. Specjalizujący się w diagnozie i terapii neurologopedycznej, logopedycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tym osób z ASD. Uczestnik licznych kursów, szkoleń oraz warsztatów pogłębiających wiedzę w temacie zaburzeń mowy. Specjalista zajmujący się diagnozowaniem pacjentów, prowadzeniem kompleksowej terapii neurologopedycznej i logopedycznej, korygowaniem wad wymowy, stymulowaniem rozwoju mowy, usprawnianiem sfery orofacjalnej i poznawczej. Posiadającym wszechstronną wiedzę z zakresu teorii językoznawczych, neurologopedycznych, logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY:

 

O SŁOWACH SŁÓW KILKA, CZYLI KILKA SŁÓW OD LOGOPEDY.

CZY NALEŻY SIĘ MARTWIĆ KIEDY 2-LATEK NIE MÓWI?

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870