fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Dogoterapia

Dogoterapia (kynoterapia)

Dogoterapia (kynoterapia) -  to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa terapeutycznego. Zajęcia z psem mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia prowadzone z udziałem psa terapeutycznego przynoszą bardzo dobre rezultaty w szeroko pojętym rozwoju dziecka. Dzieci bardzo szybko obdarzają zwierzęta zaufaniem i czułością. W efekcie pies odgrywa dużą rolę motywującą w pracy nad zdobywaniem różnych umiejętności, jak również pokonywaniem trudności emocjonalnych. Dlatego dogoterapia znajduje szerokie zastosowanie w pracy nad ogólnym rozwojem dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualne lub w małych grupach dzieci. Tematyka oraz przebieg zajęć dostosowywane są indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

 

Dogoterapia stosowana jest w pracy z dziećmi:

 •  z trudnościami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z trudnościami w nauce,
 • z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • z zespołem Downa,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 


Zajęcia dogoterapii służą:

 • przełamaniu lęku przed codzinnością,
 • nawiązywaniem kontaktów z innymi,
 • nabywaniu nowych umiejetności poznawczych, emocjonalnych i społecznych, m.in. doskonaleniu sprawności manualnej, koncentracji uwagi, nabywaniu umiejętności komunikowania się,
 • zwiększaniu ogólnej aktywności dziecka,
 • budowaniu pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości,
 • budowaniu motywacji do pokonywania trudności,
 • dobrej zabawie.


Przebieg dogoterapii:
1. Osoba prowadząca ustala plan pracy,
2. D
zieci powoli oswajają się z psem,
3. N
awiązują ze zwierzakiem pierwszy kontakt,
4. Kolejne spotkania odbywają się według opracowanego indywidualnego planu terapii. 

 

   

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870