fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

O nas

Kilka słów o NPP Effectis

AUTYZM - NIE TRAĆ CZASU! - pobierz film

 

 

Effectis Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, ukierunkowany jest na terapię dzieci z autyzmem.

 

Temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, sprawy dotyczące opieki, rehabilitacji, całej machiny jaką trzeba poruszyć i istota problemu, są nam niezwykle bliskie sercu, przede wszystkim ze względu na nasze dziecko, u którego w wieku 8 miesięcy rozpoczęła się diagnostyka w kierunku autyzmu. Syn od prawie 11 lat jest w intensywnej terapii.

 

Poświęcając swoją pracę zawodową, skupiając się na działaniach pozwalających naszemu dziecku na poprawę stanu zdrowia oraz funkcjonowania między rówieśnikami, w ciągu ostatnich lat zauważyliśmy z jakimi problemami muszą borykać się osoby takie jak my, gdy usłyszą diagnozę, wskazującą na problem, który dotyczy własnego dziecka. Nasze doświadczenia, jakie zdobyliśmy/zdobywamy każdego dnia skłoniły nas do stworzenia miejsca, którego sami potrzebowaliśmy. Poznając rynek, szukając możliwości pomocy oraz zauważając indywidualne potrzeby rehabilitacji i opieki nad dziećmi, postanowiliśmy poprowadzić Punkt Przedszkolny według własnego pomysłu, popartego na zdobytym doświadczeniu oraz kompetencjach.

 

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami, zaprzyjaźnieni jesteśmy ze środowiskiem służby zdrowia, fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Służymy Państwu pomocą w pokonywaniu trudności, wspieramy całe rodziny, pomagamy dobrać najskuteczniejszą metodę terapii dziecka, udzielamy konsultacji, szkolimy, prowadzimy warsztaty oraz zajęcia wspierające rozwój dziecka.

 

 

Diagnoza autyzmu u dzieci, jest szczególnie poważna, przez co dzieci te wymagają wczesnego, intensywnego i efektywnego wsparcia w placówkach specjalistycznych.

Autyzm i pokrewne zaburzenia należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń rozwoju, czyli takich, w których większość sfer funkcjonowania dziecka jest zaburzona.

 

W naszej placówce wsparciem objęte są dzieci w wieku przedszkolnym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) lub/i niepełnosprawnością sprzężoną oraz Opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD. Dzieci rekrutowane do grup przedszkolnych są na zbliżonym do siebie poziomie poznawczym oraz w zakresie komunikowania się, w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnej terapii prowadzonej indywidualnie jak i w małych grupach dzieci. Rozwój psychofizyczny dziecka powinien być na poziomie pozwalającym na pozostawanie dziecka w placówce.

 

Rodzice chętni do skorzystania z oferty edukacyjno-terapeutycznej dla swojego dziecka, zobowiązani są zaakceptować regulaminy oraz zasady obowiązujące w placówce, jak również powinni być gotowi do ścisłej współpracy z zespołem specjalistów NPP Effectis.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870