fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

"Dziecko z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi"

 

 

 

 

 

"Effectis" serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte dla rodziców pt. "Dziecko z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi".

 

 

Program spotkania:

- Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.

- Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.

- Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.

- Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi z ZA.

- Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.

- Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

 

Spotkanie odbędzie się 24 maja w godzinach 18.00 - 20.0 w Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19, ul. Migdałowa 4, klatka D, lokal 46

(Budynek NATPOLL).

 


 

 

 

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502