fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Przedszkole Effectis On-line w związku z szerzeniem się Koronawirusa

W oparciu o komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa, decyzji Władz o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Podjęciu przez Władze decyzji, że od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy - informuję, że  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis cały czas pracuje jedynie zmienił formę pracy na On-line.

 

Pracownicy placówki „Effectis” od dnia 16 marca 2020 do końca okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych związanego z epidemią COVID-19 określonego przez stosowne instytucje państwowe przychodzą do pracy lub/i pracują zdalnie.

 

Wychowawcy i specjaliści przygotowują i wysyłają (dla swojej grypy podopiecznych) tygodniowy plan pracy (uwzględniając przewodni tygodniowy temat MEN - dotychczasowe plany tygodniowe) dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Proponują zadania możliwe do wykonania, bez koniczności robienia dodatkowych zakupów w sklepach).

 

Wychowawcy i specjaliści przygotowują i wysyłają (codziennie) treści dydaktyczne, karty pracy, ciekawe eksperymenty, pomysły na wspólne zabawy (ruchowe, sensoplastyczne, plastyczne, muzyczne) i inne niezbędne do pracy Rodziców z dziećmi - uwzględniając program kształcenia specjalnego dziecka oraz WWRD.

 

Wychowawcy i specjaliści prowadzą zajęcia grupowe oraz indywidualne w systemie pracy ON-LINE za pośrednictwem komunikatora SKYPE z podopiecznymi NPP Effectis i ich rodzicami wg. wcześniej przygotowanego scenariusza, harmonogramu, posiłkując się przygotowanymi materiałami dydaktycznymi.

 

Nauczyciele i specjaliści łączą się w czasie realizacji podstawy programowej oraz terapii indywidualnej (m.in.: psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapia).

 

Nauczyciele i specjaliści umieszczają na blogu (utworzonym na potrzebę zdalnego nauczania podopiecznych NPP Effectis) materiały do zajęć z dziećmi, filmy instruktażowe, ćwiczenia, zadania, aktywności ramowego planu dnia, uwzględniając tygodniowe plany pracy MEN.

 

Współpraca z rodziną – konsultacje odbywają się telefoniczne, drogą e-mail, przez komunikator Skype (po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny połączenia). Przekazujemy wskazówki do pracy z dzieckiem na terenie domu. Udzielamy instruktażu i porad przez telefon, e-mail, kanał YouTube, serwis FB, komunikator SKYPE, stronę www.effectis.edu.pl oraz dostępny tylko dla przedszkolaków NPP Effectis -  Blog przedszkola. Na potrzeby pacy zdalnej wysyłamy materiały również pocztą.

 

Gorąco zapraszamy do śledzenia naszych serwisów FB oraz kanału YouTube.

Mirosław Wiśniewski
Organ Prowadzący NPP Effectis

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870