fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Bezpłatna diagnoza

Bezpłatna diagnoza

Osobami, które jako pierwsze obserwują nietypowe zachowania u dziecka są najczęściej jego rodzice. Dlaczego tak ważna jest wcześnie postawiona diagnoza? Diagnoza wyklucza bądź potwierdza występowanie zaburzeń rozwojowych u dziecka. Można ją uzyskać min. w poradniach psychologicznych, psychiatrycznych, neurologicznych oraz w poradniach zaburzeń wieku dziecięcego na terenie całego kraju. W wielu miastach znajdują się specjalistyczne poradnie dla osób z autyzmem oraz poradnie zaburzeń wczesnego wieku dziecięcego. Niestety ze względu na duży problem społeczny jakim jest AUTYZM - czas oczekiwania na diagnozę przedłuża się a niekiedy trwa całymi miesiącami. Każdy dzień, tydzień, miesiąc  bez odpowiednio dobranej terapii będzie nasilać i pogłębiać zaburzenia rozwoju dziecka z autyzmem.

 

NIE TRAĆ CZASU, BO CZAS JEST NA WAGĘ ZŁOTA!

 

 

 

Dla zainteresowanych zapisaniem dziecka do NPP Effectis - Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.
- Istnieje możliwosć uzyskania bezpłatnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

 

Wczesne rozpoznanie, prawidłowo postawiona diagnoza oraz podjęcie odpowiedniej terapii jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Mózg małych dzieci jest plastyczny, rozwija się najszybciej w skali całego życia (trenowany właśnie w tym okresie dzieciństwa jest zdolny do tworzenia największej ilości nowych połączeń synaptycznych).

 

Zintegrowane oddziaływania terapeutyczne mogą polepszyć funkcjonowanie osoby z autyzmem w każdym środowisku (dom, przedszkole, szkoła, itp.), co w konsekwencji może nie tylko poprawić poziom funkcjonowania i powstrzymać nieprawidłowy rozwój ale przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości życia. Proces diagnostyczny połączony jest w miarę potrzeby z natychmiastowym skierowaniem na dodatkowe konsultacje, badania specjalistyczne.

 

Wraz z autyzmem często występują inne choroby i zaburzenia, nazywane zaburzeniami współwystępującymi lub zaburzeniami łączonymi, należą do nich m. in.: ADHD, zaburzenia mowy, epilepsja, zaburzenia snu, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia jelitowe, zaburzenia rozwojowo – sensoryczne oraz edukacyjne, trudności szkolne, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia depresyjne, zespół Toureta, nerwice, lęki, fobie, zaburzenia zapachu, smaku i jedzenia, tiki nerwowe, myślowe, słaba koordynacja w tym zaburzenia pisania i czytania. Niewłaściwie postawiona diagnoza, nieodpowiednie leczenie oraz prowadzone odziaływania terapeutyczne spowodują, że zaburzenia rozwojowe u dziecka będą się nasilać, tym samym pogłębiać jego deficyty.

 

 

Zapraszamy do kontaktu Rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka.

 

Jeżeli nie chcesz miesiącami oczekiwać na termin konsultacji - Skontaktuj się z nami!

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870