fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Bezpłatna diagnoza

Bezpłatna diagnoza

Osobami, które jako pierwsze obserwują nietypowe zachowania u dziecka są najczęściej jego rodzice. Dlaczego tak ważna jest wcześnie postawiona diagnoza? Diagnoza wyklucza bądź potwierdza występowanie zaburzeń rozwojowych u dziecka. Można ją uzyskać min. w poradniach psychologicznych, psychiatrycznych, neurologicznych oraz w poradniach zaburzeń wieku dziecięcego na terenie całego kraju. W wielu miastach znajdują się specjalistyczne poradnie dla osób z autyzmem oraz poradnie zaburzeń wczesnego wieku dziecięcego. Niestety ze względu na duży problem społeczny jakim jest AUTYZM/ASD/ZA, czas oczekiwania na diagnozę przedłuża się a niekiedy trwa całymi miesiącami.

Szanowni Państwo, Każdy dzień, tydzień, miesiąc  bez odpowiednio dobranej terapii będzie nasilać i pogłębiać zaburzenia rozwoju dziecka z autyzmem.

 

NIE TRAĆ CZASU, BO CZAS JEST NA WAGĘ ZŁOTA!

 

 

 

Dla zainteresowanych zapisaniem dziecka do Effectis - Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego istnieje możliwosć uzyskania bezpłatnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

 

Wczesne rozpoznanie, prawidłowo postawiona diagnoza oraz podjęcie odpowiedniej terapii jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Mózg małych dzieci jest plastyczny, rozwija się najszybciej w skali całego życia (trenowany właśnie w tym okresie dzieciństwa jest zdolny do tworzenia największej ilości nowych połączeń synaptycznych). Zintegrowane oddziaływania terapeutyczne mogą polepszyć funkcjonowanie osoby z autyzmem w każdym środowisku (dom, przedszkole, szkoła, itp.), co w konsekwencji może nie tylko poprawić poziom funkcjonowania i powstrzymać nieprawidłowy rozwój ale przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości życia.

 

Proces diagnostyczny połączony jest w miarę potrzeby z natychmiastowym leczeniem, skierowaniem na dodatkowe konsultacje, badania specjalistyczne.

Uzyskanie diagnozy, rzetelny opis dodatkowo występujących zaburzeń, sprzężeń stanowi podstawę do uzyskania pomocnych dokumentów m.in.:

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - pozyskanie terapii w placówce edukacyjnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków zg. z wymaganiami IPET.

- Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) - bezpłatna terapia, od 4 do 8 godzin w miesiącu.

- Diagnozy: funkcjonalna, SI (integracji sensorycznej), logopedyczna itp.

- Orzeczenie o niepełnosprawności - klasyfikacja niepełnosprawności umożliwia uzyskanie różnych uprawnień, uczestnictwo w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych (PFRON).

- Zasiłek pielęgnacyjny.

- Inne dokumenty nadające uprawnienia:

  • legitymacja osoby niepełnosprawnej (bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Warszawie oraz zniżka w całym kraju),
  • bilety do kina, teatru – zgodnie z regulaminem organizatora itp.,
  • bezpłatne bilety na basen (niektóre ośrodki sportowe) itp.

 

 

Zaburzenia współwystępujące z autyzmem – Nieoceniona diagnoza psychiatry, neurologopedy i innych specjalistów.

 

Wraz z autyzmem często występują inne choroby i zaburzenia, nazywane zaburzeniami współwystępującymi lub zaburzeniami łączonymi, należą do nich m. in.: ADHD, zaburzenia mowy, epilepsja, zaburzenia snu, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia jelitowe, zaburzenia rozwojowo – sensoryczne oraz edukacyjne, trudności szkolne, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia depresyjne, zespół Toureta, nerwice, lęki, fobie, zaburzenia zapachu, smaku i jedzenia, tiki nerwowe, myślowe, słaba koordynacja w tym zaburzenia pisania i czytania.

Nierozpoznane/nieleczone zaburzenia, będą nie tylko nasilać się z czasem ale i pogłębiać zaburzenia rozwojowe u dziecka z autyzmem.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu diagnozy,

 

nie chcesz miesiącami oczekiwać na termin konsultacji

 

- Skontaktuj się z nami!

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870