fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Dyrektor Pedagogiczny

DYREKTOR PEDAGOGICZNY

 

 

Mirosław Wiśniewski
 

* Nauczyciel przedszkolny z przygotowaniem pedagogicznym /Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju/. Stopień awansu zawodowego - Nauczyciel kontraktowy

* Pedagog specjalny / Oligofrenopedagog - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 

* Certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej (SI) - diagnoza i terapia dzieci

* Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

* Terapeuta EEG - BIOFEEDBACK (HEG - Biofeedback w terapii ADHD, ADD)

* Diagnosta i terapeuta ręki

* Pomysłodawca, założyciel NPP Effectis - placówki terapeutycznej dla dzieci z ASD

* Ukończył studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

 

Uczestnik licznych konferencji, kursów, szkoleń oraz warsztatów pogłębiających wiedzę w temacie zaburzeń ze spektrum autyzmu w szczególności autyzmu oraz Zespołu Aspergera, współwystępujących sprzężeń, trudnych zachowań, m.in.:

* ABC Autyzmu;

* Terapia i edukacja dzieci z autyzmem - Kurs edukacyjny dla rodziców;

* Analiza zachowania;

* Trudne zachowania u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci /dom, przedszkole, szkoła,.../;

* Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - na podstawie 8 książeczek Carole Sutton;

* Konferencja szkoleniowa "Drogi i Mosty" - Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD;

* Praca z dzieckiem autystycznym - "Krok do samodzielności";

* KROK PO KROKU do samodzielności  - Program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem;

* KROK PO KROKU - Kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem;

* Praca z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

* Praca z nadpobudliwym dzieckiem;

* Praca terapeuty cienia-asystenta dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera;

* Dziecko z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;

* AAC - Jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem;

* Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu;

* Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;

* Diagnoza funkcjonalna - Profil psychoedukacyjny PEP-R;

* Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po 1 września 2018;

* Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej;

* EEG - BIOFEEDBACK I STOPNIA;

* HEG - Biofeedback w terapii ADHD, ADD;

* Badanie audiometryczne (Obsługa audiometru oraz określenie progów słyszenia pacjenta);
 

oraz:

* Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych;

* 8-miesięczne seminarium: Akademia Dyrektora - Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową;

* Zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

* Kreatywne rozwiązywanie problemów;

* Szkolenie w dziedzinie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rad (UE)2016/680 oraz 2016/679;

* Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED;

* Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

* Szkolenie okresowe dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami;

* Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz praktycznego BHP;

* Kurs z zakresu prawidłowego przeprowadzania instruktażu stanowiskowego;

* Szkolenie okresowe dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami.
 

Ponadto:

Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne (zarządzanie dużymi zespołami sprzedażowymi, sprzedaż B2B, doradztwo, rozwój biznesu, wdrażanie i zarządzanie projektami - PMI® certyfikat na poziomie ”Master", działania strategiczne, coaching, marketing)

 

Wykształcenie:

SGGW – WYDZIAŁ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Magister – Technologie Energii Odnawialnej

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Inżynier – Budownictwo

 

POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE
Technik Ekonomista Rachunkowość i Finanse

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870