fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

OFERTA

Rekrutacja!

 

Rekrutacja dzieci do NPP Effectis trwa cały rok kalendarzowy. Prowadzona jest w ramach wolnych miejsc, a przyjmowanie dzieci następuje według kolejności zgłoszeń /ilość miejsc jest ograniczona/.
 

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej placówki, prosimy o dostarczenie osobiście do biura  przedszkola lub przesłanie e-mailem dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacyjnym:

- Karty zgłoszenia dziecka do NPP Effectis, którą można pobrać ze strony www.effectis.edu.pl

- Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

 

* Realizując w placówce zajęcia w ramach WWRD, prosimy o dostarczenie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl

 


 

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości Państwa obsługi, prosimy o indywidualne umawianie spotkania rekrutacyjnego z dyrektorem NPP Effectis, mającego na celu prezentację placówki oraz przedstawienie szczegółówej oferty edukacyjno-terapeutycznej.

 


 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE /- KLIKNIJ/

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

BEZPŁATNA TERAPIA W RAMACH WWRD!

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, posiadające Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl
 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

 

 

Miesiąc bezpłatnych konsultacji!

Zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na bezpłatne konsultacje ze specjalistami pracującymi w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Effectis - placówce dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl
 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

 

WAKACYJNY DYŻUR TERAPEUTYCZNY!


Wakacje, kojarzą się z czasem relaksu, odpoczynku oraz świetnej zabawy. Niestety w AUTYZMIE - Nie ma WAKACJI, dlatego U nas  terapia trwa cały rok!

Wakacyjna oferta "Effectis", kierowana jest do rodziców potrzebujących wsparcia terapeutycznego dla swoich dzieci również w lipcu i sierpniu. Placówki do których uczęszczają dzieci najczęściej zamykają się na wakacje lub ze względu na czas urlopowy, oddziaływania terapeutyczne są mniej intensywne. Nasze dzieci często nie są gotowe na udział w półkoloniach, obozach, orgaznizowanych zajęciach typu "Lato w mieście". Zachowanie ciągłości terapii oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów są bardzo istotne, a nagła przerwa w terapii, może skutkować regresem oraz pojawieniem się trudnych zachowań. Punkt Przedszkolny "Effectis" wspiera rodziców w terapii swoich dzieci cały rok.


Zapoznając się z naszą ofertę, mogą Państwo skorzystać z różnych wariantów pobytu dziecka w placówce, tj.: godzinowego, dziennego na pełen miesiąc, 1 tydzień, 2 tygodnie lub 3 tygodnie, 4, 5, 6 tygodni......, całe wakacje lub/i zostać z nami na dłużej :)
 

 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl
 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

 

Jesteśmy również w czasie wakacji OTWARCI na pomoc.

 

Program BEZPŁATNEGO Wsparcia Terapeutycznego

 

Program BEZPŁATNEGO Intensywnego Wsparcia Terapeutycznego dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Już od września 2022 roku rusza projekt BEZPŁATNEJ intensywnej TERAPII dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Realizacja projektu ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarach rozwoju psycho-ruchowego, komunikacji, mowy, emocji,  samodzielności, zachowania oraz kompetencji społecznych. Zajęcia Terapeutyczne każdego dziecka będą odbywały się w systemie do 12 godzin tygodniowo na terenie specjalistycznej placówki NPP Effectis - specjalistycznej placówki dla dzieci z autyzmem w Warszawie. Ilość godzin proponowanego wsparcia jest ściśle uzależniona od potrzeb i możliwości dziecka.
 


 

 Zakres Intensywnych odziaływań terapeutycznych:

 • Terapia indywidualna oraz grupowa
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki
 • Treningi: jedzenia, czystości, samodzielności, emocji
 • Trening Umiejętności Społecznych
   
 • Dla rodzin dzieci z ASD oferujemy bezpłatne konsultacje
   


Kryteria przyjęcia dziecka na zajęcia w ramach projektu:

 • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm
 • dzieci w wieku od 2,6 miesięcy do 7 roku życia
 • dzieci z województwa mazowieckiego
   


Rekrutacja - Dokumenty zgłoszeniowe:

 • zgłoszenie dziecka do projektu ze wskazaniem jednego z trzech terminów Programu Intensywnej Terapii Dziecka

I   Etap: od 03 września – do 28 września

II  Etap: od 01 października – do 31 października

III Etap: od 05 listopada – do 30 listopada

 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego (diagnoza dziecka)
 • kserokopia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • formularze informacyjne na temat funkcjonowania dziecka

 

Dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do siedziby placówki Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Effectis lub przesłać drogą e-mail na adres: biuro@effectisedu.pl Zgłoszenia będą weryfikowane przez Zespół specjalistów.  Dzieci, które nie zakwalifikują się do I Etapu Projektu,  automatycznie będą przechodziły do kolejnego.


 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl
 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

Zajęcia Grupowe - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - już od września w Effectis! Zajęcia dla dzieci w wieku od 3,5 do 7 lat odbywają się w sposób cykliczny - tzn. cztery razy w miesiącu.

 

 

Celem zajęć jest:
* nabywanie nowych umiejętności społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się;
* rozróżnianie i określanie podstawowych emocji;
* panowanie nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie;
* przestrzeganie zasad i norm społecznych;
* nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w grupie;
* zmiana obecnych doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny;
* współpraca i współdziałanie w zabawie – praca zespołowa;
* umiejętność dzielenia się własnymi przeżyciami i emocjami;
* wypracowanie umiejętności słuchania;
* nauka rozwiązywania konfliktów – „dogadanie”;
* budowanie więzi i przynależności do grupy; wyrażanie siebie i własnego zdania.

 

 

 


 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl
 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

 

Spektakle dedykowane dzieciom z ASD

 

 

 

Spotkania Grupowe w ramach Zajęć UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - już od września w Effectis! Zajęcia dla dzieci w wieku od 3,5 do 7 lat odbywają się w sposób cykliczny - tzn. raz w miesiącu.

 

 

Celem zajęć jest:
* nabywanie nowych umiejętności społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się;
* rozróżnianie i określanie podstawowych emocji;
* panowanie nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie;
* przestrzeganie zasad i norm społecznych;
* nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w grupie;
* zmiana obecnych doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny;
* współpraca i współdziałanie w zabawie – praca zespołowa;
* umiejętność dzielenia się własnymi przeżyciami i emocjami;
* wypracowanie umiejętności słuchania;
* nauka rozwiązywania konfliktów – „dogadanie”;
* budowanie więzi i przynależności do grupy; wyrażanie siebie i własnego zdania.

 

 

 

 


 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl
 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)

 

Usługi i zajęcia dodatkowe w NPP Effectis

Szanowni Państwo, chcąc wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy w naszej placówce usługi oraz zajęcia dodatkowe, które prowadzone są przez doświadczonych w pracy z dzieśmi z ASD terapeutów/specjalistów. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne odbywają się po zakończeniu zajęć przedszkolnych, tj. od godziny 12.30  lub/i w weekendy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą NPP Effectis /-KLIKNIJ/

 

IEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY EFFECTIS (NPP Effectis) - 2 lokalizacje:
* Lokalizacja: URSYNÓW - KABATY
02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1, lok. użytkowy U-2

* Lokalizacja: MOKOTÓW - SŁUŻEW
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 8, lok. użytkowy U-1, domofon 890


Tel.: +48 505 868 502 lub/i +48 515 591 870
e-mail:
biuro@effectis.edu.pl

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870