fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Praktyki, Staż

Praktyki - Staż w NPP Effectis

 
🧡💚💜  DOŁĄCZ DO ZESPOŁU SPECJALISTÓW  🧡💚💜
 
Rusza nabór w NPP Effectis na Praktykantów i Stażystów - Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

OFERTA PRAKTYK LUB/I STAŻU W TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

- GRUPA DZIECI Z AUTYZMEM


NPP „Effectis” na warszawskim Ursynowie (blisko stacji metra Kabaty),  Specjalistyczna placówka terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), zaprasza na PRAKTYKI lub/i STAŻ, którego celem jest zdobycie praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem/dziećmi z ASD oraz pracy w zespole terapeutycznym.

Zapraszamy studentów pedagogiki, psychologii, logopedii, innych pokrewnych kierunków. W ramach PRAKTYK/STAŻU, będziecie Państwo mogli uczestniczyć w grupowych zajęciach terapeutycznych oraz obserwować nasze zajęcia prowadzone w systemie indywidualnym.
 


Podczas PRAKTYK/STAŻU oferujemy Państwu m.in.:
- nabycie niezbędnych umiejętności do pracy jako terapeuta, terapeuta cień, logopeda, psycholog, terapeuta oraz nauczyciel w grupie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- nabycie wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych oraz metod terapeutycznych,
- zwiększenie własnych kompetencji emocjonalnych,
- możliwość asystowania w spotkaniach z rodzinami naszych podopiecznych,
- szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej (AAC),
- uczestnictwo w autorskich treningach rozwoju emocjonalnego i rozwoju samodzielności dla osób z ASD,
- nabycie umiejętności tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
- nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji terapeutycznej,
- regularne konsultacje specjalisty z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju.

 


PRAKTYKI /STAŻ obejmują m.in.:
- asystowanie dziecku z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- konsultacje merytoryczne dotyczące pracy z dzieckiem z ASD,
- przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych pod nadzorem nauczyciela lub/i terapeuty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu.

 


Miejsce odbywania PRAKTYK/STAŻU:
Terapeutyczne Przedszkole „Effectis’
ul. Pod Lipą 1 lok. użytkowy nr 2, 02-798 Warszawa


 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: biuro@effectis.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać odpowiednio: "PRAKTYKI" lub "STAŻ"


 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Punkcie Przedszkolnym „Effectis”, ul. Pod Lipą 1 - lokal użytkowy NR 2 w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

UWAGA:  

Zanim wyślesz wiadomość przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres: biuro@effectis.edu.pl, sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych RODO

 

Wysyłając wiadomość, zgadzasz się na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis a tym samym firmę Effectis Mirosław Wiśniewski. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Państwa podane. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z Administratorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: biuro@effectis.edu.pl
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502