fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

Zajęcia Grupowe - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - już od września w Effectis! Zajęcia dla dzieci w wieku od 3,5 do 7 lat odbywają się w sposób cykliczny - tzn. cztery razy w miesiącu.

 

 

Celem zajęć jest:
* nabywanie nowych umiejętności społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się;
* rozróżnianie i określanie podstawowych emocji;
* panowanie nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie;
* przestrzeganie zasad i norm społecznych;
* nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w grupie;
* zmiana obecnych doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny;
* współpraca i współdziałanie w zabawie – praca zespołowa;
* umiejętność dzielenia się własnymi przeżyciami i emocjami;
* wypracowanie umiejętności słuchania;
* nauka rozwiązywania konfliktów – „dogadanie”;
* budowanie więzi i przynależności do grupy; wyrażanie siebie i własnego zdania.


Zapraszamy!

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502